Đăng ký làm đại lý Mio Gelato back to Homepage

MẪU ĐĂNG KÍ LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ MIO GELATO

I. Thông tin cá nhân/tổ chức/đại lý

1. Tên cá nhân, tổ chức đăng kí

2. Người đại diện trước pháp luật

3. Số CMTND/ Giấy phép đăng kí kinh doanh

4. Ngày cấp

5. Nơi cấp

6. Địa chỉ nơi đăng kí hộ khẩu thường trú

7. Số điện thoại

8. Fax

9. Mã số thuế

10. TKNH

11. Địa chỉ Email:

II. Thông tin khác

1. Địa điểm

Tại

2. Mô hình hoạt động dự kiến
 Quán cà phê Nhà hàng Khách sạn Khác

3. Quy mô đầu tư

a) Diện tích

b) Khả năng tài chính

(Bằng chữ)

4. Có kinh nghiệm thực tế

Có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ hay chưa?

Lĩnh vực

III. Ghi nhớ: Tại mỗi khu vực nhất định, thứ tự ưu tiên cho các đơn đăng ký làm đại lý bán lẻ là thời gian ký biên bản thỏa thuận hợp tác làm đại lý

Cám ơn quý khách về những yêu cầu ban đầu về nhượng quyền. Thông tin mà bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi xem xét hồ sơ để có thể giúp bạn trở thành một thành viên trong mạng lưới nhượng quyền của chúng tôi. Hồ sơ này sẽ được kiểm chứng cẩn thận bởi bộ phận Nhượng quyền của công ty và chúng tôi sẽ có trách nhiệm bảo mật thông tin của bạn. Việc hoàn thành đầy đủ các câu hỏi này là không bắt buộc.

Mã bảo vệ:
captcha

 

Back to Homepage

Comments

No comments yet.

Be first to leave your comment!

Name:

E-mail:

Homepage:

Comment:

Add your comment

go back to the top